بسته افزودنی فلزکاری
بسته‌ی افزودنی روغن فلزکاری بر اساس استاندارد (ISO 6743 Part VII)، به منظوراستفاده در روغن‌های امولسیون‌شونده (مورد استفاده در صنایع فلزکاری) طراحی شده است. این بسته‌ی افزودنی با ایجاد شرایط روانکاری و خنک‌کاری مناسب در روغن و امولسیون از تجهیزات و قطعات تولیدی در براب[...]
1398/10/18 - 12:45