خانه بلاگ خدمات حفاظت کاتدی انجام پروژه‌های کاربردی در حوزه روغن
انجام پروژه‌های کاربردی در حوزه روغن

شرکت همگام صنعت صدر سپاهان با تکیه بر دانش فنی و تخصص مورد نیاز در حوزه روانکارهای صنعتی و در کنار آن بهره بردن از تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی حوزه روغن، توانایی فرموله کردن و بهینه سازی کلیه روانکارهای مورد استفاده در صنایع را داراست.