خانه بلاگ خدمات تست‌های آزمایشگاهی انجام تست های آزمایشگاهی و عملیاتی روانکارها:
انجام تست های آزمایشگاهی و عملیاتی روانکارها:

کلیه تست­ های مربوط به آنالیز روغن که شامل موارد زیر می­ باشد در این مجموعه انجام می ­شود:

دسته بندی تست­ های روغن:

  • آنالیز ذرات فرسایشی
  • آنالیز عنصری یا اسپکتروسکوپی
  • خواص فیزیکی و شیمیایی روغن
  • آنالیز گازهای موجود در روغن
  • تعیین میزان آلودگی روغن