خانه بلاگ روانکارهای صنعتی
روانکارهای صنعتی
  • تولید روان کارهای حل شونده صنایع فلزکاری، نساجی و کشاورزی

  • تولید روغن هیدرولیک، موتور، کمپرسور، گردشی و دنده

  • پایش وضعیت روغن

  • مشاوره در انتخاب روغن

  • انجام تست های آزمایشگاهی و عملیاتی روانکارها

  • بهبود خواص و افزایش ماندگاری روغن­های صنعتی با استفاده از فناوری نانو

  • انجام پروژه های کاربردی در حوزه روغن

  • ساخت افزودنی های مورد استفاده در تولید روانکارها از جمله ZDDP