روغن هیدرولیک

این روغن با بهره گیری از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی ضد اکسیداسیون و ضد زنگ زدگی برای استفاده در سیستم های هیدرولیک، گردشی و دیگر کاربردهای صنعتی تولید گردیده است. 

ویژگی ها 

  • مقاومت بسیار خوب در مقابل اکسیداسیون
  • پایداری حرارتی بسیار خوب
  • محافظت از سطوح در برابر زنگ زدگی وخوردگی
  • قابلیت جداپذیری آسان از آب 
  • قابلیت جداسازی هوا
  • جلوگیری از تشکیل کف پایدار