خانه بلاگ طراحی حفاظت کاتدی لوله های فلزی:
طراحی حفاظت کاتدی لوله های فلزی:

 همگام صنعت صدر سپاهان با در اختیار داشتن طراحان متخصص و خبره سامانه حفاظت کاتدی، تایید شده

توسط انجمن­ خوردگی ایران(ICA) و  شرکت ملی گاز استان اصفهان، در زمینه طراحی سامانه حفاظت کاتدی

فعالیت می­ کند. این شرکت تاکنون بیش از 50 طراحی در سطح استان اصفهان را به انجام رسانده که شامل

انواع سیستم های حفاظت کاتدی فداشونده و تزریق جریان می­ باشد.